PBM/PZ/06 - Piaskownice

Urządzenia wykonane w różnych konfiguracjach z wykorzystaniem drewna klejonego warstwowo oraz płyt litego laminatu HPL. Wszystkie urządzenia zabawowe posiadają odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje zgodności wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Piaskownica prostokątna z belek LTT-P_01 - długość boku 1,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica prostokątna z belek LTT-P_01 - długość boku 2,0 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 200 cm.

Piaskownica prostokątna z belek LTT-P_01 - długość boku 2,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm. oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 250 cm.

Piaskownica prostokątna z belek LTT-P_01 - długość boku 3,0 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 300 cm.

 

Piaskownica prostokątna z belek i laminatu LTT-P_02 - długość boku 1,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica prostokątna z belek i laminatu LTT-P_02 - długość boku 2,0 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 200 cm.

Piaskownica prostokątna z belek i laminatu LTT-P_02 - długość boku 2,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 250 cm

 

Piaskownica prostokątna z belek i laminatu LTT-P_02 - długość boku 2,8 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 280 cm.

 

Piaskownica prostokątna z laminatu LTT-P_03 - długość boku 1,5 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica prostokątna z laminatu LTT-P_03 - długość boku 2,0 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 200 cm.

 

Piaskownica prostokątna z laminatu LTT-P_03 - długość boku 2,5 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 250 cm.

Piaskownica prostokątna z laminatu LTT-P_03 - długość boku 2,8 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 280 cm.

 

Piaskownica sześciokątna z belek LTT-P_04 - długość boku 1,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica sześciokątna z belek LTT-P_04 - długość boku 2,0 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 200 cm.

 

Piaskownica sześciokątna z belek i laminatu LTT-P_05 - długość boku 1,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica sześciokątna z belek i laminatu LTT-P_05 - długość boku 2,0 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 200 cm.

Piaskownica sześciokątna z laminatu LTT-P_06 - długość boku 1,5 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica sześciokątna z laminatu LTT-P_06 - długość boku 2,0 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 200 cm.

Piaskownica ośmiokątna z belek LTT-P_07 - długość boku 1,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica ośmiokątna z belek LTT-P_07 - długość boku 2,0 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 200 cm.

Piaskownica ośmiokątna z belek i laminatu LTT-P_08 - długość boku 1,5 m.

Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica ośmiokątna z belek i laminatu LTT-P_08 - długość boku 2,0 m.

 Piaskownica  wykonana z belek drewnianych o przekroju 43x90mm oraz belek drewnianych o przekroju 90x90mm. Wzmocnienia boczne oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Wymiary boku: 200 cm.

Piaskownica ośmiokątna z laminatu LTT-P_09 - długość boku 1,5 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 150 cm.

Piaskownica ośmiokątna z laminatu LTT-P_09 - długość boku 2,0 m.

Elementy piaskowinyc takie jak: płyty boczne, ławeczki oraze oraz siedziska wykonane z płyt litego laminatu HPL.  Słupki kotwiące wykonane z belek drewnianych. Wymiary boku: 200 cm.